Dotace včelařům

Včelařská veřejnost byla již v minulém roce informována, že rozhodnutím Komise Evropských společenství byl schválen program zlepšení výroby včelařských produktů a jejich uvedení na trh, který Česká republika předložila podle nařízení Rady (ES) č. 797/2004.

Tento program byl zpracován v nejužší spolupráci pracovníků sekretariátu Ústředního výboru ČSV, Výzkumného ústavu včelařského a ministerstva zemědělství jako gestora zpracování. Jeho návrh zásadně vycházel z ministerstvem zemědělství schváleného ?Programu rozvoje včelařství v České republice?, který v předstihu vypracoval rovněž ČSV a VÚVč. Rozhodnutí komise bylo nutno transformovat na podmínky České republiky a v rámci legislativního pořádku bylo rozhodnuto o formě nařízení vlády.

Po usilovné přípravě návrhu nařízení vlády ČR, na kterém se podíleli zejména odborní pracovníci ČSV, ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu a VÚVč, byl tento návrh vládě předložen ministrem zemědělství Ing. Petrem Zgarbou k projednání.

Vláda ČR na svém večerním zasedání dne 11. května 2005 pak nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh schválila. Nařízení však nabývá účinnosti až dnem jeho vyhlášení.

S ohledem na krátkost termínů pro podávání žádostí o dotaci rozhodlo vedení svazu o tom, že zašle všem včelařům nařízení vlády v návrhu takovém, jaký vláda projednávala. To vše na základě ubezpečení, že toto znění bude publikováno ve Sbírce zákonů v předloženém znění, popř. pouze s malými formálními úpravami, spojenými s polygrafickým zpracováním. Vedení svazu přijalo mimořádná opatření, včetně pozdržení expedice časopisu Včelařství č. 6 tak, aby se společně s časopisem text nařízení vlády dostal nejrychlejší a ekonomicky výhodnou cestou do rukou každého člena ČSV. Současně s tímto materiálem budou zaslány i organizační pokyny zpracované ČSV k provádění nařízení vlády.

Dotace mohou být poskytnuty všem chovatelům včel organizovaným v ČSV, ale i chovatelům, kteří členy ČSV nejsou.

Poznámka redakce: text nařízení vlády stahujte zde (sekce "Download - právní předpisy".

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů