Předseda ČSV reaguje

Několik hodin po vydání článku Vojty Protivínského Nekritizujte vedení, budete za trapné figurky a hlupáky nám do redakce přišla reakce od Mgr. Luďka Sojky, tedy toho, koho se článek bezprostředně týká.Administrátor a administrátor excurrendo Protivínský na mne umí házet špínu. Daří se mu to již delší dobu. Především proto, že na jeho invektivy v zásadě odmítám reagovat. Proč? Protože jeho minulost a především současný způsob prezentace sebe sama jsou mně víc než odporné. A nejenom mně! V. Protivínský totiž lže, a to přesto, že jeho posláním je kázat jenom pravdu. Mne ? křesťana jeho chování hluboce uráží! Bývá často neúspěšný. Namátkou - porada signatářů v Humpolci (jedinými účastníky byli tajemník a předseda ČSV), jindy jeho kamarád omylem pošle na ústředí ČSV jeho výzvu kumpánům k protestům v místě sjezdu apod. Často hovoří o mém neslušném chování, nad svým se však ve spěchu svých rozkladných aktivit v rámci ČSV nestačí zamyslet.

Milí čtenáři VN, asi se v tuto chvíli tážete, proč Vás oslovuji. Vysvětlím Vám to: Té nakydané špíny je již přespříliš. Proto těchto pár vět. Zároveň se omlouvám za to, že do těchto novin musím psát tento text. Vím totiž, že jejich zaměření by mohlo být ryze odborné a týkající se praktického včelaření, kdyby však nebylo administrátorových snah za každou cenu se prosadit i zde. Již mu nestačí Moderní včelař, jehož poslední číslo je neklamným důkazem jeho zášti vůči vedení svazu. Už však víme, co obnáší moderní včelařství dle návodu Protivínského! Moderní včelař se stal hlásnou troubou Protivínského a jeho party!

Ctím naše včelařství z důvodů jeho nepostradatelnosti, z důvodů hlubokého zájmu o tento obor, z důvodů rodinné tradice, z důvodů svého úzkého kontaktu s přírodou a včelou. Vždyť včelařství je především o včele a přírodě, o sounáležitosti přátel tohoto oboru! Přesto se musím vyjádřit i k takovým excesům, které prezentuje Protivínský a jsou ve své podstatě úplně o něčem jiném: o sváru a nenávisti!.

Tak a nyní k meritu věci: V časopise Včelařství č. 12/2005 byl uveřejněn rozhovor, kde jsem mimo jiné odpovídal na otázku, co mne v předsjezdové diskusi vysloveně naštvalo. Zde je moje odpověď: ?Za léta pedagogické práce a působení v řídících funkcích jsem si vybudoval určitou odolnost proti hlupákům, chytrolínům, hlavounům, jak takové lidi nejčastěji nazývám. Na vysvětlenou ? jsou to ti, kteří všude byli, vše viděli, na vše znají lék, vše by konali naprosto jinak a jistě by to přineslo okamžitý pozitivní účinek. I mezi členy svazu je pár takových jednotlivců, kteří se schovávají za moderní včelařství a občas vykřikují své nápady a myšlenky! Tak bylo, je a bude.? Protivínský tato moje slova nazývá neuvěřitelně vulgárními a skandalizujícími všechny členy svazu, kteří mají jiný názor! A k tomu poučení, co všechno předseda porušuje a popírá. Když jsem byl na text článku Protivínského v Moderním včelaři upozorněn a článek si přečetl zde ve VN, vzpomněl jsem si na "kejhání potrefené husy". Slovo "skandál" je oblíbeným prvkem Protivínského slovníku.

Na mnoha setkáních s našimi včelaři jsem vyslechl stovky různých myšlenek a názorů, z nichž jsem mnohé akceptoval a vzal si z nich poučení. Před Vámi však prohlašuji, že administrátor Protivínský se nikdy nestane mým rádcem, bez ohledu na to, zda budu či nebudu stát v čele ČSV i po našem víkendovém sjezdu. Protože jeho minulost a především současný způsob... . Ale to už jste si shora přečetli.

Mgr. Luděk Sojka

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů