Výzva ZO ČSV Třešť

ZO ČSV Třešť vyzývá ÚV ČSV k přehodnocení současného rozdělení členského příspěvku 16 Kč na včelstvo (15 % ZO, 15 % OV a 70 % ČSV) a změně ve prospěch rozpočtů ZO a OV jako základních článků včelařské zájmové organizace.

Návrh rozdělení příspěvku: 30 % ZO, 20 % OV a 50 % ÚV ČSV.

Zdůvodnění :

Dle směrnic ČSV platí každý člen povinně fixní částku 150 Kč, za níž dostává časopis včelařství a 16 Kč za každé nahlášené včelstvo. Z těchto 16 Kč částka 2,40 (15 %) je příjmem ZO a 13,60 příjmem ČSV. Z této částky převádí ČSV 2,40 Kč na včelstvo na činnost příslušného OV a 11,20 si ponechává na zajištění činnosti ústředí ČSV včetně přídělu do Sociálního fondu.

Zároveň některé ZO vybírají další částku, kterou si odsouhlasili do pokladny ZO, aby mohly zajistit alespoň základní chod své ZO. Platba za časopis, členského příspěvku a na chod ZO se realizuje alespoň v Třešti formou odpočtu z částky dotačního titulu 1D, která může být až 150 Kč na včelstvo, letos byla 146 Kč na včelstvo (v roce 2004 to bylo 144 Kč/včelstvo, předtím 150 Kč.)

Tzn. pokud ZO Třešť mimo členských příspěvků stanovených ÚV ČSV vybírá ještě např. dalších 12 Kč na včelstvo a pokud by nebyla vyplácena dotace 1D, musel by každý včelař s 10 včelstvy - člen této ZO přinést a zaplatit přímo ze své peněženky za své členství v ČSV a ZO částku 310 Kč + 120 Kč, celkem 430 Kč ročně, včelař s 20 včelstvy 470 + 240 Kč celkem 710 Kč, s 50 včelstvy 1550 Kč atd. Přes tyto poměrně vysoké členské příspěvky v pokladnách ZO se finančních prostředků většinou nedostává a jen velmi obtížně se zajišťuje fungování organizace na základě nadšení a dobrovolného obětování části volného času ve prospěch ostatních, místo svým včeličkám.

Návrh sleduje cíl posílení rozpočtů ZO a OV na úkor ústředního orgánu, který musí buď přehodnotit příděl do Svépomocného fondu, do kterého bylo za minulých 5 let přiděleno přes 20 mil. Kč, čerpáno cca 8 mil. Kč a je tedy v přebytku více jak 12 mil. Kč (zdroj: zpráva ze sjezdu), zeštíhlet, lépe hospodařit nebo omezit některé aktivity, které nejsou pro zájmovou organizaci, jakou ČSV je, nezbytně nutné z centrální úrovně organizovat, zajišťovat a suplovat komerční sféru. Vstupem do EU došlo zejména ke změně přístupu k čerpání podpor včelařství, kdy dříve včelař nebo ZO zaplatili pouze cenu sníženou o dotaci a ČSV uhrazoval zbytek do plné ceny zboží (např. léčiva, formidolové desky, aerosolového přístroje apod.). V současné době je nutné nejprve zaplatit plnou cenu např. léčiva buď z prostředků jednotlivých včelařů nebo rozpočtu ZO (OV), požádat o dotaci a následně až za více jak půl roku může být požadovaná výše finančních prostředků (příspěvek na dodané např. léčivo) z přiznané dotace vrácena žadateli, za podmínky, že byla žádost o podporu (dotaci) schválena příslušným orgánem . Nový návrh na rozdělení příspěvku na včelstvo zní: 30 % ZO (4,80 Kč), 20 % OV (3,20 Kč) a 50 % ČSV (8 Kč) s tím, že kolik půjde do Svépomocného fondu a kolik na činnost ústředí je pravomocí a zodpovědností podle stanov ÚV ČSV na 1. nebo vyjímečně 2. zasedání předsednictva, dle směrnice 1/2004 rozdělení příspěvku mělo být zveřejněno v oběžníku. Na zasedání předsednictva ÚV ČSV dne 10.1. 2006 tato otázka nebyla řešena (viz zveřejněný zkrácený zápis na webu ČSV), zápis z 29.1. zatím není k dispozici.

Schválené usnesení výroční schůze ZO ČSV V Třešti:

  1. 1. Výroční členská schůze ZO ČSV Třešť schvaluje znění výzvy na přehodnocení poměru rozdělení členských příspěvků mezi ZO, OV a ČSV.
  2. 2. Výroční členská schůze ukládá zástupcům ZO Třešť v OV Jihlava seznámit na jarním plenární zasedání OV s touto výzvou včetně zdůvodnění a pokusit se získat podporu návrhu dalších ZO v okrese Jihlava i člena ÚV ČSV př. Vaněčka.
Za výbor ZO ČSV Třešť Ing. Lubomír Boček, předseda kontrolní a revizní komise.

Zajímavé články

Spřátelené weby

Včelařský obchod

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů