Kalendárium - srpen

V srpnu se vydatnější snůška vyskytuje už jen výjimečně a proto bychom neměli otálet s přípravou včelstev na zimování. Pokud ještě nějaká snůška trvá, může to být podle Ing. Čermáka nepříjemná situace: "Po jejím ukončení musíme naše úsilí soustředit na rychlé odebrání medu a zakrmení včelstev. Je-li snůška převážně medovicová, mohou včelstva zeslábnout".

Začátkem srpna stačí podat jen část zimních zásob, zbytek o něco později, anebo všechny v několika dávkách po sobě. Všechny zásoby by měly být včelstvu zkrmeny do konce srpna, nejpozději do 10. září. Čím dříve, tím lépe. Zimní generace včel se začíná líhnout již začátkem srpna (a zřejmě již v červenci), nikoliv po 20. srpnu, jak se dříve tvrdilo. Tedy budou-li včelstva zcela zakrmena v tomto úlu obvyklými 20 kg cukru třeba už 15. srpna, budeme klidnější my i včely - neslídí tak úporně.

 Včasné krmení je podle něj důležité ještě z jednoho důvodu: "Stimuluje včelstvo k většímu sběru pylu. Ten potřebují ke zpracovávání cukerné potravy a my tím napomáháme i kvalitnímu odchovu plodu - budoucích zimních včel. V září se pak často ochladí tak, že 1-2 týdny včely nemohou donášet žádný pyl a nashromážděné zásoby přijdou vhod".

 Kromě plynulého plodování v červenci a srpnu může na první pohled silné včelstvo doslova zlikvidovat během pár týdnů přemnožený roztoč Varroa d. Přítel Čermák tedy opět upozorňuje na protivarroázní ošetření popsaná v červencovém Kalendáriu s tím, že ošetření Gabonem má smysl jen počátkem srpna. Pokud vložíme pásky po 15. srpnu, nezachráníme už včelstva s větší intenzitou napadení. Zničíme sice roztoče, ale krátkověkké včely zdecimované varroázou stejně brzy uhynou. A jaké práce u včel nás v různých úlových systémech čekají?

Květoslav Čermák
 již začátkem srpna upraví úlový prostor do "zimní" podoby. Odebere poslední med z nízkých nástavků. Z vysokého nástavku Dadant vybere 3 až 4 krajní starší plásty bez plodu. S nimi je možné odebrat i med, je-li tam. Také odebere plást s trubčinou (viz květnové kalendárium). Ač tomu budeme asi těžko věřit, odebrané rámky nahradí mezistěnami. "Ano, je to poněkud neobvyklé, dávat v tuto dobu včelám mezistěny, ale tento poměrně jednoduchý způsob obměny díla se mi osvědčuje" říká Čermák. "Silné včelstvo je zčásti či úplně při následném krmení postaví, i zanese zásobami. Do jara zůstanou tam kde jsou. Více je uvedeno v Kalendáriu 4/2002. Zimujeme-li včelstvo ve vysokém a nízkém nástavku zároveň, přesuneme při tomto zásahu nízký nástavek od spodu, pokud tam ještě je anebo nahoře ponecháme jiný s hnědým dílem. Tak je včelstvo upraveno k zimování. Důležité je, hned ho začít krmit."

 Přítel Čermák považuje za výhodnější krmit hotovým cukerným roztokem v než prosakovacími krmítky. "Osvědčila se mi krabicová (tzv. brněnská) krmítka na 5 litrů roztoku, jenž obsahuje asi 4 kg cukru. Při včelnicovém rozestavení úlů nemusí být krabicová krmítka na rozdíl od čtyřlitrových sklenic chráněny volnými nástavky bez rámků."

Ing. František Texl
 má takových nástavků zřejmě dostatek a proto preferuje právě tyto čtyřlitrové sklenice. Ovšem i on klade důraz na včasné doplnění zásob. Průběh krmení je pro něj zároveň informací o životě včelstva: "Pokud včelstvo odebírá roztok evidentně pomalu a příčinou není technická závada, pak ve včelstvu není něco v pořádku. Prohlídkou včelstva obvykle zjistíme, že problém je v matce. Takové včelstvo nemůže jít do zimy bez naší pomoci a proto provedeme příslušné opatření - spojení s jiným včelstvem popř. výměnu nevhodné matky za mladou, kvalitní. Pracovat musíme rychle, abychom nezavdali příčinu k loupeži. 

 Ve vysokonástavkových úlech bychom měli zazimovat jen ta včelstva, která nyní obsedají dva vysoké nástavky vystrojené rámky žemlové barvy. Staré (tmavé) dílo může být potenciálním zdrojem infekčních včelích chorob, panenské souše jsou pro včely v této době "studené". V srpnu nezapomeneme řádně uložit a ošetřit přebytečné souše. Musíme mít na paměti, že i zavíječ voskový se připravuje na zimu.

Miroslav Zelený
 v měsíci srpnu definitivně končí s chovem matek. Jeho mladá včelstva utvořená z oddělků sílí a připravují se na zimu déle, protože mají mladé matky. "Na to musím pamatovat při krmení a dát jim raději o pět kilogramů cukru více", říká M. Zelený. "Oddělky, které odchovávaly matky a nebyly spojeny, jsou nyní k dispozici pro nápravu včelstev. Tam, kde se projeví problém v síle včelstva po zakrmení první dávky cukerného roztoku 10 kg, připojuji oddělek s mladou matkou celým nástavkem. Toto spojení musí doprovázet další dávka krmiva umělohmotným kbelíkem s prosakovacím víčkem." Odebíraná sladina podpoří podle Zeleného zdárné spojování. Tento zákrok provádí raději za deštivého počasí nebo navečer. Po uspořádání všech včelstev pro přezimování, krmí druhou a poslední dávku. "Krmení vkládám do prostoru, který je včelstvem stále vyhříván. To urychluje odběr roztoku." Také přítel Zelený považuje za velmi důležité, aby zásoby zpracovaly ještě nezaměstnané letní včely a my ušetřili generaci zimních včel před upracováním." V tomto čase provádí také M. Zelený, stejně jako F. Texl a K. Čermák ošetření včelstev kyselinou mravenčí - Formidolem.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů