Příspěvek ČSV na kompresor k aerosolovému vyvíječi

ČSV otvírá možnost využít dotaci na léčení pro ZO a OV. Tyto finanční prostředky jsou ze svazových prostředků. Dokonce dle postupů uvedené dále v článku, lze takové pomoci využít bez většiny finančních prostředků.

Tuto podporu bude vyplácet ČSV a jde z jeho zdrojů. Její výše je určena do 70% a maximálně 15 000 CZK na jeden kompresor. Tato dotace není určena pro jednotlivé včelaře, ale pro organizační složky svazu. To jsou zejména ZO nebo OV ČSV. Počet kompresorů na jednu žádající organizační složku ČSV není omezen. Termín pro žádosti je od 1.1.2006 do 30.11. 2006.

Jak probíhá celý proces příspěvku:

  • Kompresor musí být nový a zakoupen letos, tj. v roce 2006.
  • Kompresor může být zakoupen jak z VÚ Dol, tak také jakýkoli jiný například na elektrický proud.
  • Ta organizační složka, která si pořídí kompresor, může na něj žádat příspěvek písemně a spolu s prodejním dokladem (faktura, pokladní doklad s razítkem, datumem prodeje a podpisem prodávajícího) odešle na sekretariát ČSV. Sekretariát doklady vrátí a zpětně odešle spolu s převodem peněz na účet žádající organizační složky.
  • V případě koupě a dodávky kompresoru z VÚ Dol budou vystaveny dvě faktury. Jedna bude zaslána žádající organizační složkou na sekretariát, sekretariát pošle na účet organizační složce částku do max. výše 15 000,- CZK, organizační složka dodá zbytek a zaplatí kompresor VÚ.
Celková poskytnutá částka v rámci ČSV bude přibližně 2 000 000,- CZK.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů