Vysvětlení nomenklatoriky a taxonomie v čeledi Varroidae (kleštíkovití)

Stále slýcháme mezi včelaři pojmy jako "varroa", "varroa destructor", "varroa jacobsoni" apod. a přitom vlastně nevíme, o čem tito včelaři mluví a oni někteří zase ani nevědí, co říkají. O vysvětlení, jak to s názvy a jmény tolik obávaných roztočů je, jsme požádali Ing. Antonína Přidala, Ph.D., odborného asistenta včelařství Mendelovy univerzity v Brně.


Čeleď Varroidae ? kleštíkovití ? zahrnuje celkem dva rody, rod Varroa (kleštík) a Euvarroa (bez českého jména). Do roku 1974 byl v této skupině znám pouze druh Varroa jacobsoni ? kleštík Jakobsonův. Později byl objeven rod Euvarroa s druhem E. sinhai. Za tím následovaly popisy dalších nových druhů (viz. přehled níže). Všechny druhy jsou omezeny svým výskytem na Orientální zoologickou oblast a asijské druhy včel rodu Apis Linnaues, 1758 (včela) s výjimkou Varroa destructor (kleštík včelí), který byl vinou člověka rozvlečen po celém světě.

Do roku 2000 byl druh Varroa destructor vedený pod jménem Varroa jacobsoni, protože se nevědělo, že jde o dva odlišné druhy. Původně všichni roztoči, kteří vypadali podobně jako V. jacobsoni, byli považováni za druh V. jacobsoni. Autoři Anderson & Trueman v roce 2000 publikovali svá pozorování, měření a analýzu DNA u vybraných populací druhů rodu Varroa a zjistili, že druh Varroa jacobsoni se vyskytuje pouze v Orientální oblasti, kdežto druh, který byl rozvlečen po světě, je druhem dosud nepopsaným a dali mu příznačné jméno ?destructor?. Je totiž ze všech druhů roduVarroa nejvíce patogenní.

Neplatí tedy, že by se nyní druh Varroa jacobsoni jmenoval Varroa destructor. Nešlo o přejmenování druhu V. jacobsoni, ale o pojmenování druhu, který nebyl doposud znám.


a, b - V. jacobsoni, c, d - V. destructor)


Přehled druhů čeledi kleštíkovití (Acarina: Varroidae):

Varroa jacobsoni Oudemans, 1904 ? parazit slabé patogenity u většiny druhů rodu Apis spp.
- parasit popsaný u hostitelského druhu Apis (Apis s.str.) cerana Fabricius, 1793 (včela východní)
- je také u Apis nigrocincta Smith, 1871 (včela celebeská), která žije jen na ostrově Celebes = Sulawesi.

Varroa rindereri De Guzman and Delfinado-Baker, 1996
- parasit popsaný u hostitelského druhu Apis (Apis s.str.) koschevnikovi Enderlein, 1906 (včela sundská)

Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000 (=V. jacobsoni auctorum; nec Oudemans, 1904) ? české jméno: kleštík včelí.
Autoři popisu tohoto druhu zmiňují, že existuje celá řada dalších haplotypů, které vyžadují důkladnou revizi. Z toho vyplývá, že není vyloučeno, že zbývá ještě nějaký či nějaké druhy popsat.

Do čeledi Varroidae patří ještě rod Euvarroa s druhy:
- Euvarroa sinhai Delfinado & Baker, 1974
- Euvarroa wongsiri Lekprayoon & Tangkanasing, 1991.

Jde o druhy s velmi podobnou bionomií, jako u druhů rodu Varroa spp. s tím rozdílem, že tyto druhy jsou omezeny svým výskytem pouze na Orientální oblast.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů