SZPI a SVS opět kontrolovaly med

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci se Státní veterinární správou (SVS) opakovaně kontrolovala medy, a to jak v obchodní síti, tak přímo u zpracovatelů medů.Inspektoři Potravinářské inspekce odebrali v obchodní síti celkem čtrnáct vzorků medů, které byly analyzovány jednak na průkaz falšování přídavkem nepovolených sirupů na bázi škrobu, sacharózy, cukrové třtiny nebo kukuřice, jednak z hlediska dodržování jakostních parametrů medu.

Ze 14 kontrolovaných vzorků nevyhovělo předepsaným požadavkům 6 (tj. 43%). Na rozdíl od výsledků obdobné loňské kontroly nebylo tentokrát prokázáno ani v jednom případě falšování medu. Ve všech nevyhovujících případech vzorky neodpovídaly jakostním předpisům: ve čtyřech byl zjištěn vyšší obsah hydroxymetylfurfuralu (HMF), který je ukazatelem čerstvosti medu nebo jeho nepřípustného přehřátí během výrobního procesu, ve dvou vzorcích neodpovídala hodnota enzymu diastázy, který je jedním z jakostních znaků a jeden ze vzorků byl nesprávně označen jako med medovicový.

Inspektoři SZPI prodej neodpovídajících medů zakázali a uložili opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

Ve stejném období provedla Státní veterinární správa (SVS) kontrolní akci zaměřenou na značení medu. Inspektoři SVS zkontrolovali celkem 49 zpracovatelů, kteří dodávají med do tržní sítě. Nejvíce nedostatků zjistili ve značení zdravotní nezávadnosti medů (celkem 11). Značka zdravotní nezávadnosti, která potvrzuje, že výrobek prošel povinným veterinárním dozorem a současně to, že příslušný podnik splňuje podmínky dané veterinární legislativou, buď neměla správnou formu nebo chyběla úplně. Ve třech případech bylo zahájeno správní řízení (ve věci uložení závazného pokynu), ve zbývajících případech byla závada odstraněna okamžitě na místě. V dalších 9 případech bylo zjištěno chybné označení země původu medu, které opět bylo buď neúplné nebo zcela chybělo. Ve dvou případech bylo se zpracovateli medu zahájeno správní řízení, ostatní závady byly také odstraněny na místě.

Tato kontrola byla jednou ze společných inspekčních akcí, na nichž SZPI a SVS spolupracují. Stejně jako v minulosti, i v tomto případě se budou oba dozorové orgány kontrolami medu i nadále zabývat.

Daniela Kolejková (tisková mluvčí SZPI), Josef Duben (tiskový mluvčí SVS)

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů