Šlechtění včel pro nástavkový úlový systém - 1. část

Chov včel v nástavkových úlech se v mnohém liší od včelaření v úlech tradičních. Nabízí se otázka, zda pro vícenástavkové úly jsou vhodné všechny u nás chované linie a kmeny kraňky. A pokud ne, zda a jakým směrem se dají šlechtit vhodné včely pro nástavkové včelaření.

Nedá se jednoduše říci, že pro tradiční ošetřování včel v dvouprostorových úlech potřebujeme úplně jinak selektované včely a docela jinak zase pro nástavkové včelaření. Nicméně některé schopnosti včel jsou pro nástavkový chov významnější ? důležitější. Můžeme se na otázku podívat i z opačného pohledu ? jestli chov včelstev nástavkovým způsobem ztěžuje anebo naopak ulehčuje vše kolem šlechtitelské práce u včel. 

Přednosti nástavkových úlů v chovatelství a význam jejich konstrukčního řešení 

Pro chovy zaměřené na šlechtění včely je jednoznačně výhodnější nástavkový úlový systém a jemu odpovídající víceprostorové ošetřování včelstev. Ovšem nejde jen a pouze o úlový systém (typ), ale také o způsob chovu - ošetřování včelstev. I v nástavkovém úlu se totiž dá včelařit tradičním způsobem, tedy např. ve dvou nástavcích, s mřížkou mezi nimi. Název článku by tedy mohl být také ?Šlechtění včel pro vícenástavkové včelaření?. Proč je nástavkový úl výhodnější a jaké jeho provedení včelstvu víc vyhovuje a tedy ho méně omezuje, si povíme dále. 

Podmínky pro včelaření jsou i v rámci jednoho území (třeba ČR) velmi různé, jednak místo od místa, ale také rok od roku. Jde hlavně o průběh jarního rozvoje včelstev a o druhy a vydatnost snůšek. Včela medonosná je velmi přizpůsobivá a zároveň jsou v rámci populace značné rozdíly mezi chovy. Aby se schopnosti každého včelstva mohly naplno projevit a uplatnit ve všech možných kombinacích podmínek, nesmí ho nic omezovat. Lépe řečeno omezení musí být co nejmenší, protože vždy jsou určité hranice vlivu každé podmínky. 

Platí to i pro úlový prostor. Ten by včelstva neměl omezovat jeho velikostí a tvarem. Důležité je to zvl. pro jarní růst včelstva a také pro období snůšky. Díky možnosti přidat včelstvu počet nástavků podle potřeby a situace je nástavkový úl vhodnější než tradiční úly dvouprostorové - viz příklad na obr. 1. 

Nejde jen o výšku úlového prostoru, ale i o jeho velikost a tvar v půdorysu. Praxe ukázala, že úly na 9 rámků dlouhých 39 cm (Tachovský nástavkový úl) jsou malé a omezují velikost hnízda hlavně na vrcholu rozvoje včelstva. Má-li včelstvo trvale dostatek úlového prostoru, dovede se mu programově přizpůsobit - vnímá ho, počítá s ním, a tomu přizpůsobí svoji velikost a veškeré činnosti, pokud ho významně neomezuje jiný faktor (např. zásoby/snůška, nevyhovující mikroklima stanoviště, ale i genetické předpoklady). 

Zároveň je výhodné hlavně pro včelstvo, když je půdorys úlového prostoru, tedy nástavku, čtvercový nebo alespoň málo odchýlený od čtverce. Z uvedených poznatků a dalších požadavků vykrystalizoval v r.1980 až 1981 návrh moderního úlového systému Optimal. V tomto úlu již přes 20 let včelařím a v něm jsou i všechna včelstva mého pracoviště (pokusného včelínu v Zubří) a tedy v nich probíhá hodnocení schopností včelstev a selekce. K 25. výročí vzniku Optimalu byla vytvořena webová stránka http://web.quick.cz/pvzubri/optimal.html. Tam lze zjistit podrobnosti o úlovém systému Optimal, konstrukční detaily a další informace. 

 • Nástavkový úlObr. 1
 • Optimal vs. LangstrothObr. 2

 Zde uvedu jen srovnání vnitřního půdorysu nástavku Optimal s nejrozšířenějším úlem ve světě, tj. 10-ti rámkovým Langstrothem. Srovnání je názorně na obr. 2. Langstroth s 10 rámky délky 45 cm (přesně 44,8 cm) má tvar obdélníku. Optimal s 11 rámky délky 42 cm je čtvercový, přitom rámky jsou v něm o trochu širší, tj. s mezerníky 38 mm. 

Jak působí odlišný tvar nástavků obou úlů na včelstvo ukazují další obrázky. Pokud má včelstvo prostor maximálně využít a při tom zachovat nejvýhodnější, tj. kruhový tvar hnízda (tj. plodové těleso a je obklopující včely, nebo zimní chomáč), bude v Langstrothu průřez hnízda o 26 % menší než v Optimalu (obr. 3a, 3b) a vedle hnízda zároveň zůstane včelstvem neovládaný prostor. Ovšem včely díky svým schopnostem přizpůsobit se vytvoří v případě silného včelstva v Langstrothu ovál (pohled shora), jak ukazuje srovnání s Optimalem obr. 4a, 4b. Průřez hnízda v takovém případě bude téměř stejný v obou úlech ? v Langstrothu je jen o 8 % menší, ale v důsledku zploštění v něm budou vyšší ztráty tepla, protože vnitřek hnízda je blíže povrchu, příp. k zadržování tepla včelstvo potřebuje více včel anebo jeho hnízdo musí být menší. To jsou některé z důvodů, proč úlovou soustavu Optimal považuji za biologicky vhodnější než úl Langstroth (přičemž uvádím jen důvody související s tématem článku). 

 • OptimalObr. 3a
 • LangstrothObr. 3b
 • OptimalObr. 4a
 • LangstrothObr. 4b

Čtvercovému tvaru nástavku Optimal se skutečně přizpůsobí i tvar zimního chomáče, jak dokládají následující tři fotografie včelstev z počátku prosince 2004 při teplotě těsně pod nulou (obr. 5a,b,c) sedících v horním nástavku překrytém průhlednou fólií. Včelstva pochopitelně nezaplňují nástavky v celém půdorysu, ale je patrný přirozeně kruhový tvar jejich hnízda - zimního chomáče. 

 • Zimní chomáč v OptimaluObr. 5a
 • Zimní chomáč v OptimaluObr. 5b
 • Zimní chomáč v OptimaluObr. 5c

Na jaře se pak hnízdo bude rozšiřovat stejnoměrně v obou směrech ke stěnám nástavku, tj. v uličkách i do boku přes uličky a stále tak zachovávat pro včelstvo výhodný kruhový tvar. 

Z více pater složený úlový prostor nesmí včelstvu bránit využívat výhodu poskytnuté celkově velké (vysoké) plástové plochy. Proto jsou rámky řešeny tak, aby rozdělení svislé plochy plástů bylo pro včelstvo co nejmenší překážkou. Rámky tudíž mají horní loučky silné jen 10-12 mm, a nejsou ani příliš široké ? většinou se používají o šířce 20 až 25 mm. Zároveň je důležité, aby spodní loučky byly ještě užší - u Optimalu jsou (při síle 8 mm) široké 14 mm - viz obr. 6. Tím se docílí toho, že včely spodní hranolek obvykle přestaví dílem, jak vidíte na obr. 7. Při mezeře mezi patry rámků 8-10 mm se tak docílí velmi dobrá spojitost díla přes více nástavků. 

 • Rámky OptimaluObr. 6
 • Spodní loučky rámku OptimaluObr. 7

Je i další významný důvod, proč jsou nástavkové úly vhodnější pro chovatelský ? šlechtitelský provoz. Ošetřování včelstev v nich je velmi jednoduché, proto lze ošetřit i několikanásobně více včelstev než v konstrukčně složitých, těžkých a ne úplně rozběrných tradičních úlech, a navíc s menší námahou. Při času, který je v sezóně k dispozici, tak lze mít pro hodnocení a selekci větší počet včelstev - tzv. výběrovou základnu. Čím ta je větší, tím vyšší je šance nalézt špičková včelstva k dalšímu rozchovu a tím rychlejší je selekční pokrok. Ze zkušenosti mohu říci, že při výběrové základně 30-40 včelstev je zlepšování chovu obtížné. Je potřeba mít k dispozici jako selekční jednotku nejméně 100 včelstev. Mimoto, silnější včelstva, jež snáze dosáhneme v prostorných nástavkových úlech, poskytují vyšší užitek ? jsou ekonomicky efektivnější. 

Ve druhé části popíšeme požadavky na vlastnosti včelstev a hodnocení včelstev.

Následující část >>

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů