Blesková zpráva o průběhu zimování 2004-2005

Příroda si nedá nijak poroučet a tak je tomu i s letošní zimu. Její dosavadní průběh byl mírný a tak mají mnozí včelaři obavy z vyšší spotřeby. Níže uvedená tabulka tento předpoklad až do ledna nepotvrzuje.Stanoviště: Bukovno okres Mladá Boleslav

Spotřeba zásob v měsících:

  říjen listopad prosinec leden únor celkem kg
Dlouhodobý
průměr v kg
3,07 1,27 1,53 1,8 3,26 10,93
Spotřeba v kg
2004-2005
1,80 0,45 1,20 2,55 3,26* 9,26
Rozdíl proti
dl.průměru
(- snížení,
+ zvýšení)
-1,27 -0,82 -0,33 0,75 0 -1,67

* vzhledem k tomu, že nebyla známa spotřeba za únor, byl doplněn ukazatel z průměrné dlouhodobé spotřeby na stanovišti

Spotřeba v říjnu je z uvedených 5-ti zimních měsíců dlouhodobě na druhém místě za únorem. V roce 2004 však je spotřeba na stanovišti výrazně nižší. Způsobeno to je především tím, že včelstva byla již počátkem září v klidu a téměř bez plodu. V okolí se již nevyskytovala žádná snůška pylu ani nektaru a tak včelstva plodovala jen nepatrně, čímž si značně uchovala životní energii. To se projevilo i na snížené spotřebě. Včelstvo obsedalo koncem října 5 nízkých nástavků 39x16 x9cm 7-8 uličkách (zimováno bylo v 6NN).

V listopadu je průměrná spotřeba vždy nejnižší (od roku 1982) a také letošní spotřeba tomu odpovídá. V tuto dobu ve včelstvech prakticky není plod a také proto je vhodný k ošetření proti varroáze. Nízké spotřebě v listopadu také napomohly relativně vyrovnané venkovní teploty. Listopadový trend pokračoval až do 18.12. 2004, kdy teplota uvnitř chomáče vystoupila v kontrolním včelstvu na 29,6?C. Do této doby byla spotřeba za prosinec na stanovišti 0,35 kg, tedy téměř stejná jako v měsíci předešlém.

Následně na to včelstva zakládala první plochy potřebného zimního plodu a začalo tak docházet k nahrazování do té doby uhynulých včel. Tato skutečnost byla dále podpořena i oteplením po Vánocích, když se včelstva mohla po dvou měsících prolétnout.

Včely však téměř neprášily, neboť měly výkalové váčky skoro prázdné. Koncem prosince však v důsledku oteplení a především plodování došlo i ke zvýšení spotřeby.

Včelstva měla možnost dalších proletů i počátkem ledna. Prolety však byly opět bez prášení. Včely pouze sály vodu a ojediněle jsem zaznamenal i narouskovaný popel, který rozhazuji kolem stanoviště na sníh, aby rychleji tál. Koncem ledna se výrazně ochladilo. Vzhledem k tomu, že se ve včelstvech ještě nacházel plod z prosince a silnější včelstva stihla založit ještě druhý cyklus zimního plodu, zvýšila se spotřeba za tento měsíc nad dlouhodobý průměr. Včelstvům tento výkyv nikterak neuškodil, ba právě naopak. Ani v největších mrazech jsem na podložkách nezpozoroval uhynulý plod nebo mladušky. Např. 29.1. při venkovní teplotě -7?C byla teplota uvnitř chomáče (čidlo se nenacházelo v úplném středu) +26,7?C.

Údaje o únorové spotřebě nejsou ještě známy.

Dosadíme-li místo skutečné spotřeby za únor 2005 dlouhodobý průměr (jak je uvedeno v tabulce), vyjde nám celková spotřeba za říjen 2004 ? únor 2005 o něco nižší, než je průměrná dlouhodobá spotřeba na stanovišti.Ta skutečná v tomto měsíci však bude závislá na počasí a tím i množství plodu ve včelstvech (viz. internetové stránky PV Zubří-metodiky a stránky PSNV ČR) a předpokládám, že se nijak výrazně od průměru neodchýlí. Chci ale upozornit, že výše uvedená tabulka je platná jen pro jedno stanoviště. Na jiných tomu může být jinak. Je však pravděpodobné, že trendy i na ostatních stanovištích mohou být obdobné.Datum:4.2.2005

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů