Chov matek pomocí společného oddělku

Dle doporučení v knize Dr. Gerharda Liebiga "Včelaříme jednoduše", str. 75, byl po tři sezony úspěšně odzkoušen chov matek. Chov minimalizuje náročnost na vybavení, může si ho dovolit i malovčelař.Zhotovení směsného oddělku

Do připravené části úlu - dno, nástavek s očkem, folie, horní víko (nebo prázdný úl typu budečák ap.) se vloží jeden rámek se zásobami a jeden rámek s nastříkanou vodou ke stěně úlu. V době květu ovocných stromů se z jednotlivého včelstva odebere jej jeden zavíčkovaný plodový rámek a trubčí rámek se včelami. Připravený úl se postupně plní rámky s dělničím plodem dle vlastních možností (do jednoho úlu z pěti až osmi včelstev). Do úlu se zároveň přimetou včely z trubčích (stavebních) rámků. Když tyto nejsou k dispozici, přimetou se včely z dalšího plodového rámku. Úl uzavřeme, zúžíme česno. V této době se u společného oddělku nevyskytla loupež.

Příprava na vlastní chov

Proběhne dalších devět dní, kdy dojde k zavíčkování všeho plodu. Dvakrát během této doby se provede prohlídka, a to přibližně čtvrtý a pak devátý den od založení oddělku. Vždy se zruší matečníky, mateří kašičku z nich použijeme pro přebarvování. Devátý den zároveň vložíme chovný rámek s plastovými miskami. Do dalšího dne včely tyto misky potáhnou voskem (tzv. "zavonění").

Vlastní chov

Společný oddělek je desátý den od založení bez otevřeného plodu a s dostatkem mladých včel připraven pro další práci. Lze ho použít jako starteru, na vložení otevřených matečníků k odchovu nebo pro chov z přelarvovaného materiálu (vhodné asi dvanáct misek). Při vložení série (máme "navoněný" rámek, mateří kašičku) pokračuje chov až do zralosti matečníků. Společný oddělek nevyžaduje v této době žádnou péči. O použití matečníků se pak rozhodne sám včelař.

Vytvoření oddělků

Společný (směsný) oddělek se dá zpětně rozpustit do oplozovacích prostorů. Prázdný úl, rojáček, plemenáč apod., se osadí dle známých pravidel. Když jsme jej vytvořili z pěti plodových rámků, můžeme z nich vytvořit pět samostatných oddělků. Rámek se zásobami, rámek s nastříkanou vodou a rámek se "zbylým" plodem a včelami tvoří s jedním matečníkem (vylíhlou matkou) osazenstvo. Pak tento oddělek nevyžaduje péči a pokud možno se neotevírá. Kontrola se provede za 14 dní, dopadlo-li všechno dobře, matka klade. Toto je známo z časopisu Včelařství (č. 5/1999, str. 100).

Tento způsob chovu je svým provedením dostupný široké veřejnosti. Je zapotřebí si zajistit pouze přelarvování, případně zajištění otevřených matečníků, což vyžaduje každý chov matek.

Zhodnocení

  • odběrem plodového rámku se včelami dojde k pozdějšímu jemnému snížení napětí ve včelstvu (rojová nálada, delší snůšková aktivita)
  • chov může provést i malovčelař s minimem vybavení (chovná loučka s plastovými miskami)
  • pro chov se využívá prázdné úlové zařízení včelaře
  • rozdělením směsného oddělku se využije vloženého materiálu na jednotlivé oplození matek a vytvoření oddělků (po vytočení jarního medu jsou k dispozici prázdné části úlu)
  • oddělky narostou do konce sezóny na cca 11 rámků, využije se množící schopnost, vznikne včelstvo schopné samostatného vyzimování
  • lze použít celého oddělku k bezproblémové výměně matek po sezóně, metodika popsaná př. Kolomým v uvedené publikaci na str. 102
  • posílené včelstvo s mladou matkou perfektně vyzimuje, je z jara silné a maximálně využívá první snůšku.


Pozn. Autor článku je dlouholetým včelařem a chovatelem matek.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů