Víceúčelové dno pro nástavkový úl

Stále se vedou spory o tom, v jakých úových systémech (rámkových mírách) je včelám nejlépe, ale nikoho nezajímá, na čem jsou vlastně nástavky postaveny, tedy jaké dno je pro nástavkový úl použito. Ale je to právě dno, které může některé činnosti v úle usnadnit.

Někteří budou možná namítat, že je jedno, na čem nástavky stojí, že stačí tři prkna na desce ve tvaru "U" a je to. Ano, to je také řešení. Ovšem nesmíme zapomenout na některé rutinní činnosti, které během roku vykonáváme (léčení Formidolem, podzimní léčení - fumigace, sběr měli, kontrola roztočů apod.) a které nás nutí tak či onak úl otevřít a rušit tak včely. A právě s těmito činnostmi nám může pomoci vhodně zhotovené dno.

Nedávno jsem se s takovým dnem setkal, vymyslel jej a udělal dlouholetý včelař z ZO ČSV Jedovnice (okres Blansko). Jeho dno kopíruje potřeby včelaře a zjednodušuje jeho práci po celý rok. Pojďme si jej tedy alespoň na fotografiích popsat.

Dno je určeno pro nástavky čtvercového půdorysu na míru 39x24, ale lze jej samozřejmě po drobných změnách rozměrů přizpůsobit jakékoli míře.

 • dno01Obr. 1
 • dno02Obr. 2

Na prvních dvou fotografiích vidíme dno, jak vypadá vcelku. Zde vypadá jako každé běžné dno s letákem, síťovaným dnem a mřížkou proti stavění trubčiny pod rámky.

 • dno03Obr. 3
 

Na této fotografii už je patrné jisté vylepšení - je to pohled "zezadu". Vidíme vysouvací část se síťovinou, která slouží k bezproblémovému odebírání případných mrtvolek bez rozebrání úlu. Odpadá tedy strkání nejrůznějších předmětů do podmetu se snahou o "vyčištění" dna. Rám se síťovinou se prostě jen vytáhne, oklepne a vrátí zpět. Rychle, tiše. Otvor v části nad tímto vysouvacím rámem (tato část je také vysouvací) slouží k fumigaci aerosolem v prosinci, kdy hubice přístroje je vsunuta právě do tohoto otvoru a opět odpadá nějaké pracné vymýšlení kudy dopravit do úlu léčivou látku. Přes rok je tento otvor uzavřen zátkou, jak je vidět dále.

 • dno04Obr. 4
 

Na tomto obrázku je vidět vysunutá část s otvorem (říkejme ji třeba mřížka). Mřížku je možné vsunout do dna dvěma způsoby - polohami. První (1) je na tomto obrázku (mřížka je blíže k rámkům). Tato poloha slouží k zabránění stavby trubčiny v podmetu. A její druhá, neméně důležitá funkce, je při léčení Formidolem, kdy se mřížka povysune a na ni se umístí odparná deska Formidolu. Poté se opět zasune - opět rychle a bez kontaktu se včelami a jejich minimálního vyrušení. Poloha je navržena tak, aby byla splněna podmínka léčení Formidolem, t.j. 2 cm pod rámky s plodem. Toto ovšem předpokládá předchozí přemístění rámků s plodem do nejspodnějšího nástavku.

 • dno05Obr. 5
 

Další, v pořadí již třetí funkce mřížky, je patrna z další fotografie. Mřížka je otočena o 180° a umístěna tedy do její druhé polohy (2). Tato poloha mřížky se využije v předjaří na podání rámku se zásobami do podmetu. Označené části mřížky slouží k nadzvednutí rámku tak, aby se k němu včely dobře dostaly.

 • dno06Obr. 6
 • dno07Obr. 7

Tvar této mřížky je vidět na této fotografii vlevo. Na stěně dna jsou také vidět vodící lišty, které vymezují dvě výše zmíněné polohy mřížky. Tyto lišty jsou ještě vidět v detailu fotografie vpravo. Lišta označená číslicí 1 je pro polohu č. 1, lišta označená číslicí 2 pro polohu č. 2.

 • dno08Obr. 8
 • dno09Obr. 9

Další funkce dna je vidět na těchto dvou fotografiích. Je to regulace větrání dvěmi deskami (sololit, překližka, plast). Tyto desky lze nastavit do libovolné polohy tak, jak je třeba k přísunu vzduchu do úlu. Tvar desky je vidět na fotografii další - pravé.

 • dno10Obr. 10
 

Pokud se obě desky zasunou úplně, vznikne plocha pro kontrolní činnost o stavu včelstva v zimě (kontrola obsednutých uliček) a také pro kontrolu spadu roztočů v létě - další funkce. Na tuto plochu lze samozřejmě podle potřeby umístit jakákoli podložka, která vyhovuje každému.

 • dno11Obr. 11
 

Tato fotografie ukazuje "napůl" otevřené dno (desky jsou v tomto případě nad sebou).

 • dno12Obr. 12
 

Na tomto snímku je ještě vsunutý rám se síťovinou - takhle by mohlo vypadat sestavení dna v průběhu roku (větrání).

 • dno13Obr. 13
 

Na poslední fotografii je dno v pohledu "zezadu" s oddělanými všemi odnímatelnými částmi. Jsou zde dobře vidět lišty pro polohy mřížky, otvor pro rám se síťovinou a otvor pro větrací desky.

Pokud dobře počítám, uvedl jsem zde sedm funkcí tohoto víceúčelového dna pro nástavkové úly a další funkce by se možná ještě našly. Převážná většina vyjmenovaných činností je pomocí tohoto dna dělána tiše, rychle, účelně a šetrně ke včelám. Je to tedy výborná pomůcka, která práci včelaře zjednoduší, zrychlí a zefektivní.

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů