Podzimní Chaloupky 2006

V sobotu 14.10. 2006 se sešlo téměř 20 včelařů ve Středisku ekologické výchovy na Chaloupkách na Českomoravské vrchovině. Čas na setkání si udělali včelaři, kterým není lhostejný současný stav a chtějí znát perspektivy oboru včelařství.

Za jednací stůl usedli malovčelaři, profesionální včelaři, učitelé a odborníci včelařství, členové ČSV, členové PSNV-CZ, neorganizovaní včelaři, obchodníci, členové UV ČSV a URKK ČSV, pedagogové a dokonce i host ze zahraničí. Účastníci byly povahy mírné, středně konstruktivní i revolučně výbušné.

Protože setkání mělo charakter workshopu, dostal každý účastník v dopolední části 10 minut na svoji prezentaci, ve které měl možnost charakterizovat svůj úhel pohledu na současný stav oboru, pojmenovat priority a naznačit, jak dále obor rozvíjet.
V odpolední části měli za úkol dva moderátoři ?ukočírovat? diskuzi k nejvíce frekventovaným tématům z dopoledního jednání.


Postřehy z diskusních okruhů:

- téměř všichni se shodli na tom, že v ČR hraje v oboru včelařství dominantní roli ČSV. Protože na Ministerstvu zemědělství (MZe) nejsou přes obor včelařství odborníci, má vedení ČSV i velké rozhodovací pravomoci v rámci celého oboru. Dá se i konstatovat, že ČSV obor řídí, kontroluje a udává směr a priority. (Kdybych to měl shrnout ? v Křemencové ulici sídlí Ministerstvo včelařství.) Proto i velká část diskuze se věnovala problematice ČSV;

- všichni se také shodli na velkém vlivu necenzurovaného časopisu Moderní včelař, který je volně distribuován. Včelaři jsou informování nejen o odborných problematikách, ale i o zásadních ekonomických rozhodnutích v oboru (tzn. i v ČSV). Zajímavá byla i informace o charakteristice časopisu Včelařství na www.vcelarstvi.cz, kde je uvedeno: ??S přihlédnutím ke skutečnosti, že Včelařství je jediné periodikum obsahově orientované na daný obor, má při šíření informací ve směru k odborné i laické veřejnosti nezastupitelné místo.?

V dalším už názory na řešení problémů nebyly jednoznačné:

- protože byly diskutovány i nevyřešené hospodářské kauzy ČSV, preferovali někteří diskutující změny a nápravy uvnitř ČSV (kontroly, audity, jaká je úloha URKK); jiní se ptali: Je možná náprava?

- utvořit seskupení mimo ČSV a snažit o změny k lepšímu v ČSV, protože to zásadně ovlivňuje celé včelařství v ČR;

- více se soustředit na činnost Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, která v minulosti opakovaně prokázala, že svojí činností naplňuje cíle v souladu s moderním rozvojem oboru a umožňuje realizaci řady pro obor prospěšných myšlenek a směrů;

- iniciovat vznik právní normy, která by charakterizovala úlohu oboru v životnímu prostředí a v zemědělství a dále legislativně podchytila společenský význam včelařství. Tuto právní normu by musel spravovat stát (Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního prostředí). Vedení ČSV tuto normu odmítá z důvodu, že by bylo pro včelaře více povinností než výhod. Právní normu by museli dodržovat a mohli využívat všichni (včelaři, obchodníci, zemědělci, ekologové, atd.) a samozřejmě i státní správa (ministerstva, SVS, obce, atd.).

- marketing a obchod se včelími produkty se diskutoval napříč všemi diskusními okruhy ? obaly, ceny, kvalita apod.

Domů účastnící odjížděli ve večerních hodinách. Někteří namítali, že se v podstatě nic nevyřešilo, nesepsalo, neodsouhlasilo. ? To nebyl hlavní účel setkání. Většina však hodnotila setkání jako přínos: věci a problémy se pojmenovaly, hledaly se příčiny, vyslechli jsme i jiné náhledy na věc. Velice důležitá byla osobní setkání. Většinou se známe pouze přes internet, z časopisů a nebo přes třetí osobu.

Organizátorům patří dík a dodržím slib, že organizátory ani jména účastníků nezveřejním. (Nechce se mi věřit, že 17 let po revoluci, může někdo v naší zemi uplatňovat mocenské praktiky a lidé mají obavu diskutovat o problémech veřejně.)

Cítím však povinnost informovat včelařskou obec o setkání lidí, kterým včelařství v České republice není lhostejné a kteří chtějí situaci pojmenovat a mají upřímnou snahu řešit současné problémy.

Toto setkání bylo ?lidové?, převážně věcné a inspirativní. Podobnou inspiraci jsem podal v červnu 2006 na MZe, že by bylo vhodné zorganizovat pracovní setkání (workshop) zástupců všech složek, mající něco společného s oborem včelařství v ČR, včetně seznamu subjektů, které by se měli na realizaci takového setkání podílet.. Ledy se pohnuly, inspirace i když částečná, je tu: MZe ve spolupráci s ČSV a VÚVč pořádá 1.12.2006 seminář ?Hlavní problémy našeho včelařství?.

Petr Texl, předseda PSNV-CZ

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů