Redakční sloupek

Současné dění před sjezdem ČSV rozbouřilo stojaté vody českého svazového včelařství. Včelařské noviny, které se snaží být internetovým včelařským portálem nejenom českého včelařství, se snaží přinášet jak informace odborné, tak informace z aktuálního dění. Tento redakční sloupek reaguje na některé výzvy o ukončení publikování článků týkajících se aktuální situace kolem svazu.

Uvědomujeme si, že pro řadového člena ČSV není snadné udělat si přesnou představu o současné situaci kolem svazu. Proto se snažíme přinášet informace ze všech názorových platforem, které vstupují do diskuze, aby si na základě této diskuze mohl každý vytvořit představu a zaujmout vlastní stanovisko.

Domníváme se, že Včelařské noviny jsou v současné době pravděpodobně jediným médiem, které může prakticky denně včelařům přinášet informace o aktuálním dění a vývoji situace. Je zřejmé, že tištěné časopisy Včelařství i Moderní včelař, které vycházejí pouze jednou za měsíc i méně, nemohou v každodenně aktuálně reflektovat situaci. Navíc jsou omezeny počtem stran a tudíž z dostupných článků musí do každého čísla pečlivě vybírat, co publikovat a co publikovat ve zkrácené podobě.

V diskuzích jsme byli požádáni o jakousi formu cenzury publikovaných článků. Jsme si vědomi, že články z poslední doby mohou působit dojmem, že se zaměření Včelařských novin posouvá od odborného k jakémusi řečnickému kolbišti, což může odradit mnohé čtenáře a také poškodit obraz včelařů u nevčelařské veřejnosti, která zde hledá informace o přírodě, chovu včel či včelích produktech. Považujeme však dění kolem svazu za natolik závažné a důležité, že jsme se rozhodli tyto informace přinášet. Věříme, že současná situace nebude trvat dlouho a rozbouřené vody se rychle uklidní.

Redakce neuplatňuje vůči autorům žádnou formu cenzury článků, nezasahuje do jejich obsahu ani je redakčně nezkracuje. Publikovat odmítáme pouze články vulgární, nebo vyzývající k nenávisti či nesnášenlivosti. Nemůžeme ovšem ručit za příspěvky v diskuzích. Pokud by jste takovéto obsahově nevhodné příspěvky zaznamenali, prosím upozorněte na ně redakci. Tyto příspěvky odstraníme.

Věříme, že české svazové včelařství po nezbytných diskuzích brzy vykročí na klidnější cestu a svou měrou k tomu přispěje i dostatečná informovanost včelařské veřejnosti.

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů