Stanovisko k situaci ve Včele Předboj, a.s.

Jak jsme vás již informovali dříve, situace ve firmě Včela Předboj, a.s. nebyla zrovna nejlepší. Firma má problémy a její osud je nejistý. Obdrželi jsme stanovisko jejího ředitele, které vám přinášíme.


INFORMACE PRO AKCIONÁŘE A DODAVATELE FIRMY VČELA PŘEDBOJ A. S.

Na základě zadání úkolu představenstvem Včela Předboj,a.s., podávám hlášení o současném stavu společnosti a následném rozhodnutí představenstva Včela Předboj,a.s.

Ve smyslu znění zprávy přednesené ředitelem společnosti, jejíž základní body budou uvedeny níže, rozhodlo představenstvo Včela Předboj, a.s. o útlumu výkupní, výrobní a administrativní činnosti společnosti. Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí bylo snížení nákladů v maximálním rozsahu.
K 30.9.2004 byla zrušena většina pracovních míst zaměstnanců společnosti.
K tomuto datu spol. Včela Předboj, a.s. nezaniká (nedochází k vymazání jména spol. z OR), pouze pro tento moment přerušuje Včela Předboj, a.s. svoji činnost.
Tato skutečnost nemění nic na povinnosti uspokojit všechny věřitele společnosti Včela Předboj, a.s., zejména Vás včelaře a výkupce, kteří nám prodali med.

K vypořádání dluhů za včelaři a výkupci dochází následujícími způsoby:

  1. vracíme vykoupený med
  2. měníme medovinu (výrobní cena medoviny) za vykoupený med
  3. měníme med zabalený v malospotřebitelském balení (smíšený a medovicový med v hodnotě květového) za vykoupený med
  4. dohodou se včelaři a výkupci na nižší výkupní ceně a následně proplácíme faktury za vykoupený med po zobchodování do zahraničí
  5. prodejem nepotřebné technologie a z inkasovaných financí proplácíme faktury za vykoupený med.

(V současné době med nevykupujeme. Snažíme se všemi dostupnými prostředky společnost nejprve oddlužit a zajistit tak životaschopnost Včely pro další období).

Hlavní důvody negativního vývoje finanční situace společnosti, kdy se nepodařilo změnit efektivitu hospodaření jsou:

  1. Nerovný konkurenční boj v oblasti plnění a umisťování českého medu na český trh, zejména se jedná o fakt míchání medů s invertními sirupy a nedostatečnou kontrolou ze strany státních institucí.
  2. Vysoké provozní náklady na chod firmy, v souvislosti se stářím objektů a stále se zvyšujícími požadavky SVS, ÚBP a dalších institucí.
  3. Negativní důsledky rozhodnutí představitelů EU související s povolením dovozu čínského medu do EU, což se výrazně projevilo na prodejní ceně českého medu a celkové prodejnosti medu do států EU.

Výhled pro nastávající období je následující:

  1. Uspokojit výše uvedenými kroky 100% závazků společnosti.
  2. S minimálními náklady se připravit na příští výkupní sezónu a soustředit se, do vyřešení problémů na trhu s hotovými výrobky a možností prosadit se s českým medem na našem trhu, na výkup a export.



Jan Beneš, v.r.
ředitel Včela Předboj, a.s.

V Předboji, dne 11.10.2004

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů