Kalendárium - září (2004)

Kromě doplnění chybějících zimních zásob by již všechny přípravné práce na zimování měly být dokončeny a včelstvu by měly zajistit asi půl roku trvající klid. Přesto je ještě možné provést některé radikální zásahy jako výměny matek, nebo zrušení slabých včelstva. Jinak se poslední letní měsíc v roce již nese hlavně v duchu ochrany včelstev před škůdci a příprav na podzimní léčení varroázy.Miroslav Zelený
léčí včelstva v rámci pokusů VÚVč zaměřených na monitorování výskytu roztočů odolných vůči běžně používaným léčivům. "Včelstva rozdělíme na lichá a sudá. Jednu skupinu ošetříme amitrazem a druhou fluvalinatem. Po 24 hodinách sečteme roztoče spadlé na podložku a totéž provedeme za dalších 24 hodin. Asi za týden obě skupiny včelstev ošetříme další fumigací, ovšem účinné látky se zamění. Za 24 a 48 hodin opět provádíme sčítání spadlých roztočů. Výsledky předáme VÚVč v Dole, který zjistí, zda některé z použitých léčiv neprokazuje nadměrně rozdílnou účinnost."

Květoslav Čermák
se snaží mít včelstva nakrmena již v srpnu. Pokud se to nepodaří, doporučuje dokončit krmení počátkem září. "Pokud byla v srpnu nějaká snůška, opožděnému krmení se nevyhneme. Po dokrmení odstraníme z úlů krmítka, umyjeme je a uložíme."

Přítel Čermák doporučuje po dokrmení všech včelstev zvětšit česna. "Pokud jsme je před krmením kvůli loupeživosti zúžili, nyní je opět rozšíříme, aby včelstva měla během zimování dostatek vzduchu." Přitom je ale podle Ing. Čermáka nutné chránit česna před hlodavci a proto doporučuje neotálet s vkládáním zábran do česen. "Pruh drátěné mateří mřížky (nebo podobné) vkládám už při takovém ochlazení, které včelám zabrání vyletovat každý den. Pokud se totiž včely ve vícenástavkovém úlu stáhnou z jeho spodní části nahoru, snadno dovnitř vnikají hlodavci a rádi se tam i usadí. Nečekejme tedy s ochranou česen až na skutečnou zimu," varuje Květoslav Čermák, který zároveň připomíná nutnost ochrany díla nacházejícího se mimo včelstva před zavíječi.

František Texl
považuje za základní předpoklad úspěšného přezimování kvalitní matku, která bude zárukou zdravého výkonného včelstva minimálmě do vrcholu příští sezóny. Včelařovy zářijové starosti Ing. Texl s nadhledem rozděluje takto: "Včelař teoretik uplynulou sezónu poctivě zaznamenává do grafu, praktický včelař zaznamenává první úspěchy s prodejem medu z letošní snůšky..." Konkrétně při prodeji medu pak podle něj má platit pravidlo, že největší úspěch je nespěchat!

Jeho úly jsou nyní tvořeny dvěma vysokými nástavky, přičemž v horním je otevřené očko. To považuje za velmi důležité: "Česno a očko budou příští půlrok významným kontaktem včelstva s okolním světem. Budou mít vliv na výměnu vzduchu a vlhkost úlového prostoru. Včelstvo těmto vstupním branám do úlu přizpůsobí tvar a umístění zimního chomáče. Proto bychom jeho polohu neměli měnit."

V září při pěkném počasí zjistí přítel Texl o včelstvu vše potřebné a důležité pohledem na česno. "Potěší nás, když končící léto ještě dokáže včelám nabídnout tolik potřebný pyl. Pokud některá včelstva svojí aktivitou zastíní včelstva ostatní, nejedná se o pozdní snůšku, ale nejspíš o loupež. Především slabá, pozdě a málo nakrmená včelstva se stávají cílem létavek ze včelstev silných a řádně ošetřených. Z této situace však nelze mít radost. S uloupeným medem si mohou včely přinést do úlu i velké množství samiček roztoče varroa d. Paradoxně tak silné včelstvo může doplatit na svoji podletní aktivitu."

Ing. Texl připomíná, že koncem září se hodiny v říši hmyzu pozvolna zpomalují. "Pozorný včelař by měl tento fakt respektovat. Končí další etapa nejen v životě včel, ale i včelaře. Pomíjivost je krutá i krásná zároveň," dodává F. texl.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů