Státní zemědělská a potravinářská inspekce prokázala falšovaný med

Na základě opakovaných podnětů spotřebitelů a informací včelařské obce provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) cílenou kontrolu, aby ověřila, zda medy vyráběné konkrétním výrobcem skutečně neodpovídají platným předpisům.Inspektoři SZPI odebrali v provozovnách velkých prodejních řetězců celkem 7 různých vzorků medů, dodávaných společností JSG FOOD s.r.o., Radobyčice č.p.2, Plzeň. Tyto vzorky byly podrobeny analýzám na prokázání jakosti medů podle platných předpisů a zejména na průkaz falšování medů přídavkem cukrů na bázi kukuřice a cukrové třtiny metodou izotopové analýzy. Laboratorní rozbory byly provedeny v akreditovaných laboratořích, které provozuje Institut für Honig-Analytik Quality Services International GmbH Flughafendamm v Brémách a částečně také ve Výzkumném ústavu včelařském v Libčicích nad Vltavou.

Ani jeden ze sedmi odebraných vzorků nevyhověl platným předpisům(!) a šest z těchto vzorků obsahovalo nepovolený přídavek cukru. I když tyto medy nebyly zdravotně závadné, byly falšované. Spotřebitel tak byl klamán a výrobce se na jeho úkor neoprávněně obohatil. Navíc tak došlo k ekonomickému poškození poctivých včelařů, kteří se k falšování neuchylují.

Jak už při jiných podobných zjištěních v minulém období řekl ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta, jsou podobné praktiky nepřijatelné a inspekce je tvrdě trestá. Kontrole medu v obchodní síti budou inspektoři věnovat i nadále zvýšenou pozornost.

Inspekce šarže falšovaného medu, které nebyly dosud vyprodány, zakázala dále uvádět do oběhu a ve správním řízení uloží kontrolovaným osobám pokuty. O výsledku kontroly již informovala Státní veterinární správu, do jejíž kompetence výroba medu patří.

Přehled zjištěných nedostatků je uveden v přiložené tabulce.

Výsledky laboratorních rozborů medů

Název medu a označení šarže Dodavatel /dovozce Výsledky z laboratoře VUV Výsledky z Institut für Honig- Analytik Quality Services International GmbH BREMEN

Včelí med horský = med smíšený
DV 14.01.03
DP 10.12.06

JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň elektrolytická konduktivita neodpovídá skupině medu uvedené na etiketě Nevyhověl vyššímu obsahu
HMF
Včelí med luční=med květový nektarový
DV 4H.01.04
DP 01.07
JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň nevyhovuje obsahem zdánlivé sacharózy Prokázán přídavek C 4 cukrů
Včelí med luční=med květový nektarový
Ozn. Šarže
6H.01.04
DP 01.07
JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň   Prokázán přídavek C 4 cukrů
Včelí med luční=med květový nektarový
DV 1H.01.04
DP 01.07
JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň nevyhovuje obsahem zdánlivé sacharózy Prokázán přídavek C 4 cukrů
Včelí med lesní= med smíšený (původ květový + medovicový)
Ozn. Šarže
1H.01.04
DP 01.07
JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň elektrolytická konduktivita neodpovídá skupině medu uvedené na etiketě Prokázán přídavek C 4 cukru
a
Nevyhověl vyššímu obsahu
HMF
Včelí med lipový
Ozn. Šarže
2H.01.04
DP 01.07
JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň nevyhovuje obsahem zdánlivé sacharózy Prokázán přídavek C 4 cukrů
Včelí med akátový
Ozn. Šarže
9C.10.03
DP10.06
JSG FOOD s.r.o. Radobyčice, č.p.2, 301 03 Plzeň   Prokázán přídavek C 4 cukrů a
Nevyhověl vyššímu obsahu
HMF

Pozn.:C4 cukry jsou cukerné roztoky vyráběné na bázi kukuřice nebo cukrové třtinyPramen: SZPI, RNDr. Daniela Kolejková, CSc. - tisková mluvčí SZPI, tel: +420-542426633

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů