Hlavní úkoly Českého svazu včelařů po VIII. sjezdu

Dokument ze závěrů VIII. sjezdu Českého svazu včelařů.

 1. Hájit zájmy chovatelů při jednání se zákonodárnými a výkonnými orgány státu.
 2. Vypracovat účinný systém vzdělávání ke zvyšování odborné úrovně členů ČSV a funkcionářů organizačních složek svazu.
 3. Pracovat se včelařskou i nevčelařskou mládeží k zajištění smysluplného využití jejího volného času.
 4. Prohloubit zapojení českého včelařství na podmínky chovu včel ve státech EU, zejména maximálního využití prostředků EU na podporu včelařství.
 5. Vytvářet podmínky pro zvyšování počtu chovatelů a počtu včelstev u jednotlivých chovatelů.
 6. Spolupracovat s orgány SVS k zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev.
 7. Udržet vysokou úroveň plemenného chovu v ČR.
 8. Podporovat zvýšení rentability chovu včel v ČR.
 9. Propagovat prodej tuzemských včelích produktů, povýšit propagaci tohoto prodeje na soubor všech marketingových opatření, především při využití prostředků EU na programy podpory prodeje medu.
 10. Zlepšovat činnost subjektů s majetkovým podílem ČSV.
 11. Zlepšovat systém činnosti organizačních složek svazu.
 12. Podílet se na přípravě koordinačního centra včelařských organizací EU s cílem vytvoření oficiálního a silného partnera prosazujícího zájmy včelařů a oboru v orgánech EU.
 13. Podporovat rovnoměrné rozmístění včelstev v krajině za účelem zajištění biologické rovnováhy opylení kulturních a planě rostoucích rostlin, podporovat přísuny včelstev k jednotlivým kulturám.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů