Stanoviště, přesuny včelstev, sousedské vztahy

Článek je určen pro začínající a méně zkušené včelaře

?Včely si donesou?. To jsou slova často používána u některých včelařů. Nelze proti tomu nic namítat, ale nejsou to optimální podmínky k dobrým výnosům. Za optimální lze považovat pouze stanoviště, kde od skorého jara až do pozdního podzimu je dostatek nektarodárných rostlin a dalších hostitelů producentů medovice. Včely jsou schopny doletět za pastvou až několik kilometrů, ale i u chovu včel v současných ekonomických podmínkách také platí slova ?čas jsou peníze?. Čím blíže ke stonoviští jsou tyto zdroje, tím lépe.


Včelíny, včelnice

Včely pro svůj let používají nejraději koridor od východu na jich. Ve směru letu včelám nevyhovují vysoké stromy, větší vodní plochy, silnice s velkým pohybem motorových vozidel. Včelíny a zejména včelnice by jsme měli stavět na okrají zahrady, případně lesa, kde jsou listnaté stromy. Včely velice citlivě reagují na první sluneční paprsky ráno a při stoupající teplotě tyto stromy tvoří stín a nedochází k přehřívaní úlového prostoru. Včelám nevyhovuje místo s malým prouděním vzduchu jako jsou studená údolí, kde je větší množství kysličníku uhličitého, který podporuje rozšiřování nosematózy. Neměli byste stavět včelíny anebo včelnice pod vysokým napětím ani poblíž radarů, kde je silné elektromagnetické pole. Při stavbě včelínů se musíme řídit stavebním zákonem (např. www.vcelarstvi.cz - Podmínky staveb a zařízení pro včelařské účely). Pro zřízení včelnice na cizím pozemku je dobré mít uzavřenou smlouvu s majitelem pozemku. Včelíny a také včelnice mimo obydlená místa je nutné označit rovnoramenným trojúhelníkem o rozměru 100x100x100 cm, který je obarven signální barvou a dobře viditelný z letadla. Na nezajištěné přístupové cesty je vhodné umístnit upozornění POZOR VČELY. Povinností chovatelé včel je nejdéle do konce února nahlásit stanoviště písemnou formou na příslušný obecní úřad. Je-li stanoviště včel na hranicích dvou úřadů, je nutné to nahlásit na oba. V časopise Včelařství je každý rok otištěn tiskopis pro toto hlášení.

Neobsazujme včelíny tam, kde někdy došlo k úhynu včel a už vůbec nepoužívejme úly (i když na pohled zánovní), ve kterých někdo někdy z neznámých důvodů přestal včelařit. Je to velice nebezpečné, neboť pokud došlo k úhynu na mor včelího plodu, jsou jeho spory aktivní i po několik desítek let. Dezinfekcí (sterilizací) se těchto spor s největší pravděpodobností nezbavíme.


Přesuny včelstev

Přesouvat včely v kraji nesmíme bez souhlasu příslušné veterinární správy. Včely se nesmí přesouvat ani v kraji z ochranného pásma (mor včelího plodu) a také se nesmí včely stěhovat do ochranného pásma. Pokud by došlo k dodatečnému vyhlášení ochranného pásma po našem nakočování, nesmíme už z tohoto pásma včely odstěhovat. Na stěhování včel z kraje do jiného kraje musíme mít veterinární povolení. Toto povolení vydává veterinární správa příslušná místu, kde bylo původní stanoviště včel. Pokud se bude jednat o nové stanoviště, rovněž toto musíme předem nahlásit na příslušný obecní úřad a jako za slušnost bychom měli považovat oznámit přesun včelstev tamní ZO ČSV.

V současné době se již minimálně používají klasické kočovné vozy - maringotky, které nesplňuji podmínky provozu vozidel po komunikacích (nemají registrační značky). Za dodržení níže uvedených podmínek lze i tyto kočovné vozy použit. Povolení k jízdě na komunikacích vydává Odbor dopravy příslušného magistrátu na základě žádosti, ke které je nutné doložit stanovisko Policie ČR a správce komunikace.


Kdo může chovat včely?

V České republice může včely chovat každý a nemusí být organizován v žádné organizaci. Členové Českého svazu včelařů mají při chovu včel určité výhody. Není podmínkou být členem organizace, kde má včelař včely, ale v této organizaci musí být podle stanov svazu registrován. Při žádosti o dotaci předkládá doklad o počtu včelstev z organizace, kde je registrován.


Sousedské vztahy

Chovem včel a nebo jiných zvířat nesmíme ?nadměrně? obtěžovat své sousedy a okolí. Ve slově nadměrně se rozumí, že nesmíme chovem těchto zvířat bránit jiným k vykonávání jejích obvyklé činnosti. To, že je někdo v okolí alergický na včelí jed, nemusí být důvodem zákazu chovu včel v této oblasti. Alergie je určité zdravotní omezení a osoba, která je alergická na nějaký alergen, se musí řídit pokyny lékaře.

Pokud dojde k nějakým sporům, tyto řeší ve správním řízení obecní úřad. Když není schopen tento orgán věc odborně posoudit, může si vyžádat od včelařské organizace posouzení. Rovněž tyto sousedské spory může řešit soud, který postupuje obdobně, ale ten si k posouzení nechává zpracovat znalecký posudek. Organizovaní včelaři mohou požádat při řešení těchto sporů o právní pomoc Český svaz včelařů.

Jako včelaři musíme těmto sporům maximálně předcházet. Na stanovišti můžeme chovat pouze přiměřené množství včelstev. Každý další úl představuje několik tisíc včel v koridoru letu. U agresivních včel se snažme co nejdříve provést výměnu matky. Je vhodné počet zákroků ve včelách omezit na minimum. Neměli bychom je provádět před bouřkou a tehdy, kdy je nejvíce létavek v úle. Včely je možné po výletu z úlu zvednout nějakou výsadbou keřů či plotem z jemné síťoviny. Včely také neradi přelétávají koruny stromů. Za nejlepší lék na tlumení bolesti souseda po žihadle je dárek ve formě sklenice s medem.


Poznámka autora článku

Ve všech znaleckých posudcích, které jsem kdy dělal, nebyly včely příčinou narušení sousedských vztahů.

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů