Začátek včelařské sezóny

Článek je určen pro začínající a méně zkušené včelaře.

V přírodě naplno kvete ptačí třešeň, různé keře a začínají kvést ovocné stromy. Včely nosí velké množství pylu a také sladký nektar z těchto květů. V úlech je poměrně hodně zavíčkovaného plodu. Včely obsazují celý úlový prostor. Mezistěny, které jsme vložili při jarních kontrolách, včely postavily a to je pro nás pokyn pro rozšíření úlového prostoru - nasazení medníků, případně dalších nástavků.


Není úl jako úl

Skoro každý včelař je svým způsobem "výzkumníkem" v úlové otázce a snaží se svůj úl vylepšovat pro svou práci a také pro včely. Z těchto důvodů vzniklo na území ČR hlavně ve druhé polovině minulého století asi deset základních druhů úlů a také několik rámkových rozměrů.

Mnoho včelařů ještě v současné době používá máloprostorové úly, které se skládají z plodiště cca 11 až 12 rámků a stejné velikosti jeden medník. Tyto úly jsou pro dnešní linie včel již nevyhovující.

Další kombinace jsou dvě rámkové míry v úlu na výšku. Vyšší rámková míra se používá jako plodiště a nižší jako medník. Není to nic nového, používalo se to již v minulosti. Ve skanzenech můžeme tyto úly spatřit.

Za pokrokový způsob včelaření lze považovat nástavkové včelaření s větší a nebo menší rámkovou mírou a také v kombinaci takzvaných polorámků. Nástavkový způsob včelaření je velice výhodný.


Máloprostorové úly

Po obsazení celého prostoru je nutné včelám dát medník. Postupujeme tím způsobem že si cca. tři až pět rámků se zavíčkovaným plodem bez matky odložíme do rojáku. Od česna jako první rámek vložíme novou mezistěnu. Pokud včely už postavily tu mezistěnu, kterou jsme vložili při jarní kontrole, tu necháme jako druhou vedle plodu. Když tomu tak není, vedle plodu vložíme prázdnou souš. Další rámky budou s plodem a matkou. Za poslední plodový plást vložíme opět prázdnou souš. Zbytek můžeme doplnit rámky s mezistěnou. Musíme dbát na to, aby matka měla dostatek místa pro kladení vajíček.

Mezi plodiště a medník položíme mřížku. Zdá je mřížka z PVC a nebo drátů je celkem jedno. Samotnou mřížku včely berou jako překážku. Nad mřížku postavíme medník a ten budeme obsazovat následovně: Jako první vložíme mezistěnu. Jako další jednu a nebo dvě souše. Poté rámky s plodem, které jsme odebrali z plodiště. Za plod opět nějakou souš a zbytek můžeme doplnit rámky s mezistěnou. Na místo mezistěn do medníku můžeme vložit souše.

Mnozí včelaři z obav, že při vytáčení dojde k rozbití nového rámku, neradí tyto vkládají do medníku. Při trochu opatrnosti lze tento med na nově postavených mezistěnách také vytočit. Jde totiž o to, že musíme maximálně využit stavební pud včel. Mezi včelaři panuje také názor, že pokud včely musí hodně stavět, má to dopad na výnos medu. Tento názor se nezakládá na pravdě. Obměnou díla, budeme tlumit nosematózu a zvápenatění plodu.

Při další manipulaci ve včelstvu budeme postupovat obdobně. Zejména převěšujeme staré plásty s plodem a plásty s pylem, který je starší více než jeden rok. Tento pyl pro včely už nemá velký význam. Převěšováním rámků a vytvořením dostatku místa matce ke kladení, zamezujeme také vyrojení včelstva. Řada včelařů v máloprostorových úlech nepoužívá mřížku mezi plodištěm a medníkem. Pokud je silná snůška, včely postupně vytlačí matku z medníku. Při slabé snůšce se matka zdržuje převážně v medníku, pokud tam má místo pro kladení vajíček. Nesmíme zapomenout, že úl musí být řádně odvětrán, aby nedošlo k přehřátí včel v úle. Je to jeden z možných důvodů vyrojení.


Nástavkový způsob včelaření

Jednoduchá manipulace, výhodný pro včely a také pro práci včelaře. Žádné převěšování jednotlivých rámků, ale manipulace s celým nástavkem, podsouváním a nebo pokládáním na sebe. Lze jednoduchým způsobem docílit velkou sílu včelstva u kterého je předpoklad dobrých medných výnosů. Jednoduchým způsobem lze udělat oddělky.

Tento způsob chovu včel je velice progresivní. České včelařství je silně konzervativní, mnozí včelaři nástavkový způsob včelaření odmítají. Nestačí si pořídit nástavkové úly, ale je nutné změnit také celkový způsob ošetřování včel.

Zájemcům nástavkového včelaření lze doporučit "Včelařství" od autorů Vladimír Veselý a kolektiv z roku 2003, dále "Včelaříme nástavkově" od autorů František Kamler a Květoslav Čermák z roku 2003. Tyto učebnice jsou k dostání ve včelařských prodejnách.

 

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů