Blesková zpráva o průběhu zimování 2005-2006

V loňském roce jsem zveřejnil zprávu o stavu zimování včelstva sledovaného na jednom z mých stanovišť v měsících říjen 2004- únor 2005. Těchto 5 měsíců je považováno za skutečně zimní. Jde o měsíce, kdy letová aktivita je malá nebo vůbec žádná a včely jsou v zimním chomáči.V loňském roce včelaři měli jisté obavy, že zásoby včelstvům nebudou stačit, protože měsíce říjen a listopad byly poněkud teplejší. Na celkové spotřebě za uvedených měsíců se to ale neprojevilo nepříznivě. Naopak celková spotřeba byla proti dlouhodobému průměru na stanovišti o 0,43 kg nižší. Správné by však bylo mluvit o úbytku a nikoli spotřebě, protože úbytek váhy je způsobován nejen spotřebovanou potravou, ale i úbytkem hmotnosti včelího chomáče.

Někdy jsem dotazován, jaká je spotřeba, resp. úbytek váhy v měsících březnu a dubnu.
Pro ty, které to zajímá uvádím tabulku stejného stanoviště, rozšířenou o tyto měsíce. V zásadě s však dá říci, že úbytek je přibližně stejný jako v měsíci únoru, což ukazuje níže uvedená tabulka.

Úbytek zásob v jednotlivých měsících na stanovišti Bukovno

Průměrný
rok

Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben*) Celkem*)
Úbytek
v %
14,0 8,6 11,3 8,3 22,0 17,3 18,5 100

*) měřeno do 20.4. pak již jsou na váze zaznamenávány zpravidla přírůstky v návaznosti na snůšku z ovocných stromů

Dosavadní úbytek zásob za říjen 2005 - únor 2006 na stanovišti Bukovno

  Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Celkem kg
Dlouhodobý
průměr v kg
2,86 1,17 1,54 1,81 3,47 10,85
Úbytek v kg
2005-2006
**)
2,90 1,40 1,90 1,10 3,47*) 10,77
Rozdíl proti
dlouhodobému
průměru
(-snížení, + zvýšení)
+0,04 +0,23 +0,36 -0,71 0 -0,08

*) vzhledem k tomu, že není znám úbytek za únor, byl doplněn ukazatel z průměrného dlouhodobého úbytku na stanovišti
**) včelstvo je zimováno na medu

Uvedené včelstvo je zimováno ve 4 nástavcích 39x16x9. Abychom lépe pochopili údaje v tabulce, je třeba uvést i další skutečnosti, které úbytek na váze mohly ovlivnit.

Předně je to velmi teplé počasí v říjnu a listopadu 2005. Jestliže u jiných včelstev se mohl ještě nacházet plod, zde to nebylo možné. Toto včelstvo bylo určeno k tomu, aby v něm byla měřena teplota v chomáči přímo u matky. Matka byla umístěna do klícky dne 1.10.2005 a vypuštěna byla do chomáče dne 7.12.2005. Můžeme se tedy domnívat, že zvýšený úbytek v říjnu a listopadu mohl být způsoben především vyšší venkovní teplotou. Ve včelstvu nebyl žádný otevřený plod a toho zavíčkovaného v momentě zaklíckování matky bylo jen 0,5 dcm. Vyšší spotřeba v prosinci byla jistě způsobena především tím, že matka po vypuštění zakladla první plochy plodu již v polovině měsíce. To dokladuje vyšší teplota v chomáči, ve kterém byla umístěna 4 teplotní čidla. Teploty se v něm pohybovaly kolem 27 °C (čidlo nemuselo být ve středu chomáče). Od poloviny prosince došlo k podstatnému ochlazení a zvýšení srážek. I to mělo pochopitelně na úbytek váhy svůj vliv.

Zajímají-li někoho podrobněji teploty v chomáči u matky a další údaje ze zimování včelstev, může si je prostudovat v článku, který bude zveřejněn v odborném časopise Moderní včelař. V tuto chvíli mohu jen uvést, že v období od 1.10. 2005 do 7.12.2005 se pohybovaly v rozmezí +33,7 °C až +15,2 °C.

Na sklonku první dekády ledna 2006 došlo k výrazném ochlazení. Nejnižší teploty na stanovišti dosahovaly až -21 °C. V tomto období včelstvo jistě ukončilo plodování. Na podložce jsem však našel dne 1.2.2006 jen jednu nevyvinutou mladušku a 23 uhynulých včel. Včelstvo si bez problémů uhájilo ?své? a teploty uvnitř dvou chomáčem obsazených nástavků vystoupily i nad +30 °C. Přesto spotřeba za leden je výrazně nižší než je dlouhodobý průměr na stanovišti. Zdá se tedy skutečně, že nízké teploty nezpůsobují větší spotřebu zásob, ale opak je pravdou. Obdivuhodné je, že lednové, téměř třítýdenní silné mrazy, bez újmy přečkaly i oddělky v síle jen 1 nízkého nástavku. Chtěl bych zde připomenou to, že moje včelstva jsou zimována v nástavcích o síle 22 nebo 25 mm silného dřeva. Zajímavé zjištění jsem udělal před nástupem mrazů na stanovišti počátkem ledna. Jedno včelstvo se zde asi při zvýšení teploty kolem poledne vyprášilo. Svědčí o tom výkaly na prostoru asi 1x1 m před včelstvem. Nikde žádné mrtvolky ani včely na sněhu. Včelstvo se chovalo po mém příchodu již velmi klidně. U jiných včelstev na stanovišti ani stanovištích jiných (svých nebo druhých včelařů) jsem to nezaznamenal. Nutno však přiznat, že včelstvo zimuje v trochu speciálním režimu. Vzhledem k tomu, že se jedná jen o jeden případ, nelze z toho dělat žádné závěry. Avšak ukazuje to, že ani zima a sníh, nemusí být pro včely překážkou vykonat svou potřebu. V tuto dobu totiž teploty na sluníčku (přední stěně neizolovaných úlů) dosahují totiž teplot, které jsou pro včely relativně bezpečné a ty je někdy asi dokáží takto využít.

Na uvedeném stanovišti probíhá doposud vše podle předpokladů. Také sýkorky si zde zřídily ?popraviště? včel a od vyrušování je příliš neodvádí ani krmivo, které jim je na jiném místě podáváno.

Z uvedených údajů je snad možné vyčíst, že celkový úbytek za říjen 2005 ? únor 2006 bude zřejmě v mezích normálu.

Záležet však bude také na počasí a na to navazujícím množství plodu ve včelstvech, což mi v tuto dobu není známo.

Fotografie:

Klícka, do které byla umístěna matka
 
Teplota na čelní stěně ukazuje +16 °C
 
 
Stanoviště Suchá v prosinci 2005

 

Poslední články

Značení matek

Rok 2024

Odběr novinek

Tagy

Inzerce

  


Včelařské noviny
internetový včelařský portál

ISSN 1214-5734

 

Kontakt:


Zásady zpracování osobních údajů